· Llamayu phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Medio Oriente & Norte África Ta Llamayu phaxsi, 2011

Egipto: Yaqha jilat masinakaw Guwirnurux yanapapxi aktiwistanakaru wilaña

khaysa Egipto tuqinxa utjawayiwa mä wayt'awi pantxayaña Servicio de Investigacion y Seguridad del Estado uka tuqita ukhamaraki taripaña irnaqirinakaparu, kunatix ukax mä amtawipakix uka jach'a...