· Taypi sata phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Medio Oriente & Norte África Ta Taypi sata phaxsi, 2011

Irán: Urmía qutar qhisphiyañatak qhurut arsusiwinaka

Tabriz ukat Urmia uka callinakanxa walxa jaqinakaw chaxwapxi, aka azerbaijan ukjamarakiw iran markaxa gubirnurux wal mayipxi aka quta urmia ukar yanapañataki. kunatix aka quta wali...

Túnez: Chhijllaw uruwa!

Tunecinunakax 23n willküru mä amtkay urunx chhijlläwiruw sarapxi. Chhijllaw uruwa, kunawsati chimpuntawir Asamblea Constituyente Nacional uk chhijallañatak sarapk ukhax amuyt'apxiwa, kunapachas machaq Constitución qilqañaxa, ukhamarak...

Arabenkir Bloggerunakax Túnez markan tantacht’asipxi

Phaxsüru 3 uru taypisata phaxsin Túnez markan kimsïr jikthaptawiw Arabes Bloggerunakatak qalltasiwayi, uka aruskipawix mä urukinwa. Uka tantachäwix Global Voices, Nawaat ukatx Fundación Heinrich Böll...