Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

· mara t'aqa phaxsi, 2015

Isturyanaka Aka tuqita Medio Oriente & Norte África Ta mara t'aqa phaxsi, 2015

15 mara t'aqa phaxsi 2015

Global Voices ukax Iraní markan Campaña Internacional Derechos Humanos ukan yanapt'äwipampiw qallti

Global Voices ukax yatxatatanakan mä kampañ luräwipan yatxatäwinakaparjamaw lurt'awayi, derechos humanos, uksat luräwnakamp yanapt'asitawa.

8 mara t'aqa phaxsi 2015

Israel markankir Chef tataw k'añask manqhan mä pizza phayas uñacht'ayi, wawanakar askin uñjañataki

2008 marat jichhakamax Israel markanx tunka suxtan wawaw k'añasku manqhar jaytasin chijir puris jiwapxi. Mayni Chef jupaw markanakar uñt'ayi, jupax k'añasku manqhan mä pizza phayt'asaw...