Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

· llamayu phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita E.U.A. Ta llamayu phaxsi, 2011

31 llamayu phaxsi 2011

Mundial uksan qulqituqita: Warminakax pisinkäwita, irnaqäwita, manunchjasiwit lup'ipxi

Museo Internacional de Mujeres [IMOW] ukanw línea tuqix warminakxata, qulqi tuqita uñacht’ayasiwayi, Sudán, Dinamarca, Filipinas, Estados Unidos, Costa Rica, México ukatx Argentina uka markanakanx kunjams...

24 llamayu phaxsi 2011

EEUU: Américan yurir-jakir jaqinakax (nativos) chuyma ch’allxtatapxiwa, Gerónimon luräwipata

EE.UU. Irpirinakatakix, “Gerónimo EKIA” (Qilqanaka: “Lurawin awqa jiwayata”) ukaw Osama Bin Laden chimpupaxa (código) [ing]. Walja America uraqinpin jaqinakatakix tupuw jach’a irpirip Gerónimo taqi uraqit...

7 llamayu phaxsi 2011

8 uru llamayu phasitx México markpachanx qhurut arsuwimp sartasiñatakiw wakichasipxi

Jutïr willküru 8 uru llamayu phaxsit saraqatarux México markan 31ni markawa, sartasiwimp unxtasiñatak amtawapxi. Berlín, Londres, Hamburgo, Río de Janeiro, Nueva York, Montreal, Barcelona markas...