Isturyanaka Aka tuqita Oceanía

Australiano anataw yatiqañataki, Kaurna arun uywanakan ukat juk'ampinakan sutinakapa

Kamsañas Kaurna arunx koala? "Kaurna Warra Pintyanthi" amtax juk'ampinakw uñtirinakarux yatichi.

Australia markan wawanakan jaylliwipax walja arunakar jaqukipatawa

Australia markankir wawanakaw jawillt'ata, mä jaylliw tayka arunakar jaqukipapxañapataki, ukax mä atipt'asiwiwa ukhamat (diversidad lingüística) ukar ch'amanchañataki.

Meridional uksanx mä jach'a panqar mukt'añatakiw jaqinakax siqisipxäna

(Australia Meridional) uksanx jardín botánico Mount Lofty uksan mä panqar uñjañatak mukt'añatakiw waranq jaqix siqisipxäna .

Butchulla arurux jayllintäwinakampiw ch'amanchasipki

Butchula aruxa, isla Fraser - Australia markankirinakan arupawa, XX ukatpacha. Jichhax Butchulla arun wakicht'äwipampiw nayrar ch'amanchataski.

Mä machaq isla Yadua marka

Kawkir markatix ciclon Evan ukamp apatakatan ukan pruyiktupax qhipaqtataw jiqhatasitäna. Jichhax utt'ayasxatapatx wasitatw nayrar sartayasiski.

One Day on Earth: Uraqpachat película colaborativa waraqat uñt'ayapxi

Global Collaborative ukan video waraqat uñt'ayata: One Day on Earth sutini, Día de la Tierra (22 uru qasawi phaxsit 2012 marana) ukar uñanchata. Videox jayllintirinakaru,...

Kipka arupan himno nacional jayllintawi

YouTube ukanx vidiyunakan walja kipka arunakapan himno nacional jayllinatawinakaw jikxatasispa. Kipka arup arst'asir marakachirinakax kusisitapxiwa.

Global Voices: Jichhür yanapt'äwim churama

2011n marax online ukan yatiyäwinakapat wali muspkayanwa. Uraqpachan yanapt'asirinakaruw jallallt'ata, Global Voicesax markanakan kunayman jan walt'awinak utjkan ukanak yatiyasaw chikancht'asiwayi.

Global Voices Mentorshi-par Jichharkipstäwi: Nayrar Sartayirinakar Uñt'am

Mä phaxsi jilatpachaw tunka Global Voices taqi chaq jach'a markanakat Blogger Swarm of Activista-n machaq yanapirinakxamaw nayrar sartayirinakamp irnaqasipkäna ActionAid.