Isturyanaka Aka tuqita Fiyi

Mä machaq isla Yadua marka

Kawkir markatix ciclon Evan ukamp apatakatan ukan pruyiktupax qhipaqtataw jiqhatasitäna. Jichhax utt'ayasxatapatx wasitatw nayrar sartayasiski.