· Llamayu phaxsi, 2012

Isturyanaka Aka tuqita India Ta Llamayu phaxsi, 2012

India: Wayna tawaqunakax participativo videonak uñstayañ (crear) yatiqapxi

Mä tama tawaq warminak khuyapañan jakasipki ukanakaw videos ukanak apkatañ yatintasipki markapar yanapañataki, khaysa India markana, ukhamarakiw aka jutir waraqatanakx uñist’ayapxani, ukhamat kunjams markapanakarux yanapapxi...

One Day on Earth: Uraqpachat película colaborativa waraqat uñt'ayapxi

Global Collaborative ukan video waraqat uñt'ayata: One Day on Earth sutini, Día de la Tierra (22 uru qasawi phaxsit 2012 marana) ukar uñanchata. Videox jayllintirinakaru,...