· Jallu qallta phaxsi, 2012

Isturyanaka Aka tuqita Asia del Sur Ta Jallu qallta phaxsi, 2012

India: Dalits ukan utanakap phichkatapxatayna, castas ukapur jaqichasipxatapata

  19 Jallu qallta phaxsi 2012

7 uru lapaka phaxsit 2000 maratpach jaqinakax dalits uksar yanqhachapxatayna Dharmapuri uksatuqina. Periódico ukax yatiyiwa, mä Vanniyar (shudrá) uksankir qullir yatiqir tawaqux Aadidravida (dalit) uksankirimpiw jaqichasitayna khaysa colonia de Natham uksana. Tawaqun tatapax jisk'achawi, k'umiw katuqasinx jiwayasitaynawa.