Isturyanaka Aka tuqita Eritrea

Samart'añatakix wali jayw sarapxi: Croacia-Serbia qurpas makiptasaw mayn mayn arst'apxi

Kunapachatï, refugiados Serbia-Croacia, uksat yaqha markar sarxapxañapataki, mä qawqhanikiw sarapxi.