· Anata phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita África Subsahariana Ta Anata phaxsi, 2011

Sudán: Africa Tuqinxa Sudán del Sur Markaxa mä Machaq Markaruw Tukuwayi

Qhanpachanxa, Sudán del Sur markaxa mä machaq markaruw Africa tuqina tukuwayi [eng], kunawsatix sudanankirinaxa mä voto jaquntawi tuqiw ch’amacht’awayapxi. Markaru jiskt’awixa [eng] pasiri lunes uruwa...