· Llamayu phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Europa Occidental Ta Llamayu phaxsi, 2011

España: Waranqa jaqinakaw kallinakan unxtasipxi

  23 Llamayu phaxsi 2011

Españankir markachirinakax aka simananw kallinakan corrupción, pisin jakawi, jani irnaqawi ukanakan ujatapar janiw sas qhuru arump kutiyapxi. Janiw aljañ yänakapktanti, politikun amparanakapana”, uka arunwa lemapax waranqa sartasirinakana, Unxtasiwix sarantaskakimiwa.

España: Murcia markaruw uraq khathatix jan walt'awayi

  12 Llamayu phaxsi 2011

España, Lorca, Murcia marka chiqanakaruwa, uraq khathatix jan walt'awayi. Llä tunka jiwatanakaw utxi ukatx 300 usuchjatanakaw utjaraki. Jaqinakax redes sociales, blogs ukatuqiw jamuqanaka, jamuq waraqatanaka, yatiyäwinaka uñt'ayapxi.