- Global Voices Aymarata - https://aym.globalvoices.org -

Video: Waynanakaxa Uraqpachanwa Mä Ratunakwa Arst’asipxi

Categoria-naka: África Subsahariana, Asia Central & Cáucaso, Asia del Sur, Caribbean, Europa Central y del Este, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Mongolia, Níger, Polonia, Arte y Cultura, Cine, Citizen Media, Educación, Human Rights, Juventud
TheOneMinutesJr Logo [1]

OneMinutesJr Logo

Amtawi OneMinutesJr [en] [2] 12 ukhamaraki 20 maranakani waynanakaruxa oraqpachanwa churi jupanakan arst’asiñapataki parlaña, yatiqaña churawinaka jinchu tuqi nayratuqi ukat yatiyañataki qurpa tuqi, laxranaka jayanqirinakaruxa nayrampi uñjaña tuqi mä ratunaki

Aka amtawixa OneMinutesJr uñstiwa mä ch’amanchasiwi tuqita aka European Cultural Foundation [en] [3], la One Minutes Jr. Foundation [en] [4] y Unicef [es] [5]uka tuqinakampi mayniri tamachasirinakjama. Aka sitio web tuqixa, jumax uñjasmawa wali jaya maranakata aka video tuqi uñañchawinaka mä ratunaki yatiyawinaka taqi kasta markata, mayanakaxa jaqinakan apayatawa, yaqhanakasti yatichaminakat tuqi [en] [6] jiqxatatarakiwa kunalaykutix waynanakaru yatichatawa lurawinaka qillqaña, uñta imañanaka ukhamaraki qhanstayaña amuyunaka panka tuqi.

Aka uñta imatanakaxa uñtasiwa waynanakan lurawinakaparu, amuyunakaparu kawkhatsaya jutappan, jupanakan jakawinakapwa uñicht’ayistu. Kunjamatixa aka Polonia, Ludmila Kierczak [7] ukhanakatpachwa luranipxi qhanañchasa qhitis jupaxa uka. Uñta imata uñtañataki, jumax mä clik uka aynachaxa tuqiru que lleva al sitio de OneMinutesJr [7].

Who am I by Ludmila [8]

Bangladesh, Mobasshera Tarannum Adiba jamuqata mä kasta pä qhanañchawinxa la Convención por los Derechos del Niño [es] [9]. Uñtaña imatanxa, I want Freedom (nayax muntwa jakasiña) [10], jupax uñañchayiwa 12 artikuluna: wawanakax imaqat kamachiniwa jupanakan amuyunakap uñicht’ayañataki ukhamaraki uka arunakapax yaqatañapawa ukhamaraki art. 16 sarakiwa taqini wawanakaw imantat kamachinakani.

Mongoliatpacha, Tuvdenjamts (Tuvden) Altankhyag ilustra [11] ukhanakatpachwa sanipxi wawanakax imantat qamachiniwa jupanakan jakawinakapata:

Jutiri waraqat jamuqaxa, Simone Tonge de Antigua y Barbuda, lurt’awayiwa jupan arst’asiwipata jan kuna tuwaqawimpi mä maxtall tawaqun arunakapawa [12].

Ibrahim Ide de Níger uñicht’ayiwa wawanakan imantat kamachinakapa jupanakax mä awki taykaniñapawa munasiña ukhamaraki imañapaw wawanakan kamachinakapa With or Without (ukampisa jan ukampisa) [13]:

Jumatix juk’amp waraqat jamuqanakxa uñakipt’añ munsta mä ratunakwa uñjasmaxa TheOneMinutesJr.org [2] akirinsa uñjarakismawa Canal en Youtube de UNICEF One Minutes Jr. [14] Walxa waraqat jamuqanakwa uñxasmaxa mä ratunaki akaxa waynanakan uñañchayatawa aka imatat qamachinakax wawanak tuqita.