Uraq Khatati aka 1972ni Marana Nicaragua Markana

Aka 23n diciembre saraqatata aka 1972n maranxa, mä wali Chaman 6.2 uraq khathatiw tukjawäyi aka Managua, Nicaragua, markana [es], 5.000 jaqinakar jiwayasina, 20,000 jaqinakar usuchjasina ukhamaraki 250,000 jaqinakar jan utan uñjasiyasa. Aka qillqt’ir Blogger Nicaragüense Homero jaqixa jisk’a lalaskänwa khaya maranxa, jupax amtasiskiwa kunjamsa aka uraq khathatix tukjawayi uka, ukatwa jupax qillt’aw tuqiwa uñicht’ayawayi qhipiri amtachinunakapanxa [es] aka blog tuqi sutinchata ventana de Homero.

Cuando logramos salir a descampado a un patio detrás de mi casa, pudimos observar que el cielo estaba rojo y la atmósfera cargada; los vecinos comenzaron a juntarse; la mayoría estaban con ropas de dormir y algunos niños lloraban asustados. Mi padre me dijo en tono serio: “Es un terremoto hijo, Managua debe estar destruida” y era cierto.

Kunawsatix uta tuqita mistsupxta uta qhipaxa tuqiru, uñjapxtwa alaxpachax wilaru tukutatapa ukhamaraki jiwq’ina tukhatatapa; jaqinakaxa mayacht’asiña qalltapxäna; waljaninakawa ikiñ isinisipkana ukjamaraki yaqhip wawanakax jachapxänwa axsarañatxa. Awkijax wali chiqa chiqaw situ: “uraq qhatatiw wawa, aka Managua Markasax tuqjatapachawa” ukaxa chiqänwa.

Wilamasixa mistsuwayänwa mä k’añaskuta achachilanakap uñjiri jupanax maysaxa aka marka tuqin jakasipxäna. Kunawsatix uka thakhinjam sarkasaxa, wali llakisiñanaka uka kallinakana aka Capital markanxa uñxapxäna.

Por primera vez miraba como en una película lenta y en blanco y negro; como la gente deambulaba sin rumbo por las calles; otras desesperadas rascaban con su manos los escombros buscando a sus familiares enterrados bajo las lozas y bloques de cemento. Pude ver como en unos carretones de madera trasladaban muertos y heridos y todo el mundo imploraba; “llevenos al hospital” y nosotros no podíamos hacer nada.

Nayrir kutiwa mä uñañchawi imatjamakaspas ukjam uñjta, janq’umpita ch’iyarampitjama; jaqinakaxa maysata maysaru saranaqapxäna jan kawkharus sarañ yatisina uka kallinakana; yaqhipanakaxa wawanakapa tatanakapa thaqtasipxäna, katxasisina amparanakapampi utanaka lluxita taypinakana. Uñjañ atiyatwa kunjamsa jisk’a karitunanakatjamxa jiwatanak, usuchjatanakxa apasipxanxa taqi jaqinakaw achikt’asipxana “apapxit qullañ ut tuqiru” nanakaxa janiw kun lurañs atipkayätti.

Jaqinakax yanapt’añatak tantacht’asipxanwa umampi ikiñanakampi khitinakatix jan ukanipkana churañataki, ukjamaraki chhijllt’asipxanwa jiwatanakaru usuchhxatanakaru thaqhañataki. Homeruxa amuyarakinwa jan mä pallapallans kallinakan utxatapa, ukaxa jilxatayanwa pixtusiñaki.

Los ladrones aprovecharon la madrugada para asaltar las tiendas y robar lo que encontraban; al principio no sabía, miré un hombre sucio y sin camisa cargando un televisor por las calles y mi padre me dijo: Ahí va un ladrón. ¿Y como lo sabes? le pregunté, por que nadie en estas situaciones se preocupa salvar un televisor. Eso solo era el comienzo de la ratería que se desató en los días posteriores; mientras los ladronzuelos de los barrrios hacían su “diciembre” Somoza y sus secuaces se robaban la ayuda humanitaria de los danmificados del terremoto de Managua.

Lunthatanakax willxtat juk’ucht’apxäna, lunthatasiñataki alxasiña yänaka jan ukjamaraki kuntix uñxapkana uka; janiw yatkayätti, uñxtwa mä q’añu jaqi jan isini mä telivisur q’ipt’ata, kallinakana ukat awkixax situ: ukax mä lunthataw sasina. Jisqt’wa ¿kunxamats yattaxa? Sasina, jupax situwa janiw khitis kunipans mä telivisurx qhispiyañx munkaspati akham urasanakanxa. Ukhax mä qalltanwa lunthatanakatakixa; uka lunthatanakax walwa “juk’ucht’apxanxa” yänakapxa. Kuna yänakampitixa yanapt’atakanxa ukanaks luthatanakax luthatxpxarakinwa aka uraq khathati Managua markanxa.

Homeruxa tukt’ayiwa qillqt’atapxa mä chiqañchawimpi kunxamtix uraq khatatix tukxawayi aka 37n qhipax marana.

Nicaragua no solo había perdido miles de sus hijos; también perdió su capital, la novia del Xolotlán y ningún gobierno le ha podido devolver su centro ni su belleza.

Nicaragua markax janiw waljan wawanakapak chhaqayasipkänti; capital markapampach chhaqhayasipxarakitayna, janiw mä p’iqiñchiri jaqis taypipa ukhamaraki jiwakiwipa kut’ayaña atkänti.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.