Global Voicixa Nayrir Payllawi Jan Axsaras Arsuña Google Tuqiruw Mayacht'asi

Chhijllawinakaxa jichhurkamax jist’arataskiwa (29ni diciembre saraqata phaxsita aka 2009 maratpacha) ukanxa Breaking Borders Award [en] (thiyat thiyat sariri payllawinaka) mä machaqa uñkatt’awi aka Google ukhamaraki Global Voices ukampi uñst’ayatawa yanapt’añataki yaqha kasta amtawinakaru aka web tuqiru. Qalltayiri jaqinakampi ukjamaraki tamanakampisa uñicht’ayasin ch’amampi, qamasampi, amuyumpi internet amanqasina yanapt’asinaraki jan axsaraña arsusiña tuqita. Uka paylliwixa yanapt’atarakiwa aka Thomson Reuters ukampisa

Thiyat thiyat sariri payllawixa uñtasiwa wali suma arst’asiwi lurawinakaru aka global voices arst’asiwi tuqita. Mä qillqatanxa aka 2004ni mara wiki tuqitja sawayiwa, nayraqatpachxa mayacht’añawa aka global voices ukaxa. Uka qillqt’atanxa akham siwa:

Creemos en la libertad de expresión, en el derecho a hablar y en el derecho a ser escuchado. Creemos en el acceso universal a todas las herramientas que contribuyen a la expresión.

Para ello queremos hacer posible que todos aquellos que quieran expresarse tengan los medios para hacerlo, y que todos aquellos que deseen escuchar también tengan los medios para ello.

Jan axsarañ arst’asiñampiptwa, parlaña ist’ataña amtawinakampi. Taqi uka lurawinak tuqi taqini arst’asipxirista”

Ukatakixa munaptwa khititix arst’asiña munchixa ukaxa arst’asispan taqi kunanakay arst’asiñataki utxchi uka tuqi arst’asiñapataki, ukhamaraki khititix ist’aña munchixa taqi tuqi katuqaspan uka yatiyawinaka.

Thiyat thiyat sariri payllawixa yanapt’arakiwa Global Voices Advocacy, ukana irnaqawinakaparu, uñstanki aka febrero 2007ni marana, uñtañataki wali amuyumpi aka jan axsarasa arsusiña tuqiru.

Thiyat thiyat sariri payllawixa taqi jaqinakat jist’aratawa, kawkha markataskpasaya. Atipt’irinakaxa wali amuyuninakampi ajllst’ataniwa aka jan ajsarasa arst’asiña tuqita. Mä payllawi 10,000 Dolares qullqi tuqiwa payllt’atani aka kimsiri lurawinakana:

1. Nayrar sartayäwi, churataniwa mä qillqtir jaqiru sartyañataki aka jan axsaras arst’asiña tuqita, ukjamaraki yanapt’aña turkakipawinakaru aka mark apnaqañanakaru.

2. Jichha päch luratanaka, churataniwa mä qillqtir lurawinak uñstayir jaqiru, jan axsaras arst’asiñataki ukjamaraki jach’aptayañapa yatiyawinak ullarañ tuqi.

3. Marka Apnaqawi, churataniwa mä mark apnaqiriru, khititix aka kasta qillqt’awi sartayapki ukaru.

Aka thiyat thiyat payllawi chhixllt’atasti uñicht’ayatawa http://www.breakingborders.net ukatja jist’antasjaniwa a 15ni febrero phaxsi saraqataru aka 2004ni mararu

1 Amuy qillqata

Aruskipäwir chikancht'asima (unete a la conversación)

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.