Chile: Magallanes Uksanx Man’qat Mutuñanakpxiw Combustiblenakan Irxatataplayku

Magallanes Chilet aynachajanx manq’at mutuñaw phuqhasi, jilir irpirin khusu uma (gas) ukan 16.8% ukja chanir irxatayañ amtatapata. Bloggeru Kiyuskunxa, Daniel Arrellano jilax uksan jakäwix kunjamasa ukwa uñt’ayi, ukatx jilir irpirix kunjams apnaqaski ukjats k’umirakiwa.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.