Bulgaria: Mä uru jan nayrir Boyko Borisov Ministru tatampi

Phisqa uru saraqatat willkakuti phaxsita 2011 marata apaniwayatanawa mä kust'ata amtawi khaysa medios búlgaros tradicionales tuqitaki: ¿ akanakax jawsayawayapchispaya facebook tuqiru kunatakitix» Mä uru jan Boyko Borisov tatampiñataki sasa  [bg; ukhamarakiw paginanakax janiw apnaqañ ukhaqhatanti, ukhamarakiw ukuru paskasasti, apnaqirinakasti amtapxarakitanawa phisksxaña, saytayxañataki spam ukha]- jan ukasti yatiyasipkakinicha lurawinkatxa Nayrir Ministro Bulgaria markata?

Reuters uka jaqisti qillqaxt'arakitanawa kuntix jawsayapkana khaysa Facebook tuqinxa ukxa, ukat jupasti apkat'awayarakitanawa kabliruxa ukxa, mä wali kust'at sutimpi apnaqirinak tuqi amtawimpi: búlgaros jaqinakaxa achikapxiwa mä uru jan apnaqañapataki aka nayrir Ministro Borisov jaqixa[en].

Bulgarian Prime Minister Boyko Borisov. Image by Flickr user kaladan (CC BY-SA 2.0).

Boyko Borisov, Primer Ministro búlgaro. Imagen del usuario de Flickr kaladan (CC BY-SA 2.0).

Juk'ampinsa, khaysa medios búlgaros, jan ist'asinxa- khaysa jach'a uta yatiyirinakansa BGNES [bg] ukhamaraki khaysa sitio de Internet Mediapool [bg]- janiw arkapkatanti kuntix sapkana ukxa ukat jupanakax khaysa nayrir Ministrurux laphinakaparux qillqt´asiwayapkakitanawa. Borislav Tsekov bloggers ukhamaraki exparlamentariu jaqiraki sawayatanawa [bg] kuntix arsuwayapkatana khaysa BGNES ukatxa, ukat sawayarakitanawa “ jumanakan amuyunakamampix nayax chiqt'wa”. Yhaqha bloggerunakasti amuyapxarakitanawa ukat qillqt´apxarakitanawa kunatix amatawinakakanxa ukanakxa, yaqhip pachanakax [bg] yaqha amtawinakampis qillqt'asa ukat publikañataki khaysa nayrir Ministru tuqitxa.

Wali llakisita ukhamaw, Nelly Politics is arts ukax jan walinwa [bg] khaysa medios búlgaros, uksa tuqitakix, sikt´asisa kunats “nayax yaqha markachirinakankir yatiyawinakap ullañaxa ukampirusa yaqha markankir tiliwisiunanaks uñchukiña ukhamaraki munaña yaqha bloggeruns parlawipanaks isch´ukiña ukat jan periodistas ukanakatxa”.

Pachpa nayrir Ministrurakiwayatiyiwa [bg] kunatix jupax janiw kuns yatiñ munkiti aka lurawinakatxa, ukat arsuwayarakitanawa apnaqirinakarux payllawxay churapchispa aka oposicion tuqitxa. Mä luririt jaqisti, Atanas Palov ukham sutini siwa [bg] akax jan waliwa, ukat phiskasisaw arsuwayarakitanax akham sasa nayrir Ministrutix payllawinak jilpach churasapanax ukhax lurawinakax wali kusasapanawa “mä uru Boyko Borisov tatampi sasa”.

Kimsa waynanaka (juk'amp yaqha pä tawaqunakampiw Kamelia Encheva ukat Valia Krusheva ukham sutin) ukanakaruw uka amtawix puriwayatana ukata jupanakax janiy irnaqapchispati politica tuqitx sasarakiw sawayapxatana: maynirix jupanak chikatsti Austria uka markan jakiritanawa, maynisti Bélgica markan, maynix Bulgaria markanraki, ukat jupanakax janiw politica tuqin irnaqapxirxamapkiti.

Ajllisiwa phisqauru saraqataru willkakuti phaxsita kunatix uka urux pä mara amtasitana elecciones pä waranqa llatunka maran luraskana uka kunawsatix Borisov tatax uka maran atipt´awaykana uka eleccionanxa.

Phunchaw tukuyxasasti, luririnakax uñist'awayapxatanawa mä carta jist'arata [bg], ukanx yatiyawayapxatanawa kunatix lurawinakax janiw nayrir Ministru tuqitakikatanakti jan ukasti, medios bulgaros ukanakan ist'apxañapatakitanawa katuqapxañapataki Boyko Borisov tataru . ukhamarakiw sapxatana amtawix katuqatatanawa italiana warmita» Mä uru jan Smolensk ukham sasa» [en] «Mä uru jan Smolensk ukham sasa» [en].

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.