Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

Wikimedia Bolivia ukax nayrïr jikthaptaw wakt'ayawayana, Wikipedian qilqirinakataki, ullart'irinakataki

Boliviano Wikimedia ukax nayrïr kutiw Wikipedian qilqirinakataki, ullart'irinakatak jikthaptaw wakt'ayawayi. Uka jikthaptäwinx jichha qilqirinakatak ukhamarak jutïr qilqirinakatakiw yaticht'asiwayi. Jamuqanakx tamachaw blogunw uñjapxasma.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.