Ibero-americano blogueo atipt'asiwix q'axull wayn tawaqunakaruw jawillt'i «¿Kunsa ullaraskta?» ukham jiskt'ampi

Organización de Estados Iberoamericanos ukax 12 maranit 15 marankam q'axull wayn tawaqunakaruw blogueo sobre lectura sutinchat mä atipt'asiwir jawillt'i. 31ni uru llamayu (mayo) phaxsit 2012n maranaw qilqantayasiña, ukat juradox 31n uru willka kuti phaxsikamaw post qilqatanakx uñakipani. Sapa markat atipt'irix mä ipad ukwa katuqani. Aka sitio web oficial ukar mantam ukatx juk'amp atipt'asiwit yatiñatakix akarus #questasleyendo mantarakismawa.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.