Ecuador: Machaq blog «Conectándonos» ukax llamayu phaxsin tantachäwitakiw yatiyi

Blog ecuatoriana Conectándonos ukax Loja markan jutïr tantacäwix apaskan ukatakaiw yatiyi, Ecuador 24n urut 26n uru llamayu phaxsita. Rising Voices ukat Loja markan Universidad Técnica Particular (UTPL) ukanakaw wakicht'apxi, aka tantachäwix integración [digital] ukat jan suma uñt'ayat qutunakar uñt'ayañatakiwa. «Nayrïri Conectándonos tantachäwix jalluqallta phaxsin 2011n maran Bolivia uksan apasïna.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.