Filipinas: Qhana apanqawi uñt'ayäwi

Filipinonkir jilir irpirix jicchakiw Budget ng Bayan [en, phi] uka apsuwayi, markan qhana apanaqaw uñt'ayañatak mä sitio web uksa. Estadut qawqha chinis apt'atäni uka qilqäwix sitio ukanw uñt'ayasi.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.