Tokio markax Olimpiadas 2020 ukruw qurpachani

Tokyo markax Olimpiadas de Verano 2020 ukaruw qupachani, Comité Olímpico Internacional 7 urunak saraqkipan sata phaxsin aka markar chhijllapxäna qurpachäwiñpataki.

Tokyo 2020 ukax yatiyawinak wal uñt'ayi

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.