Perú: Chile markan uraq khathatiw utjki uka kipkarakiw Tacna, Moquegua ukat Arequipa markanakan utjawayi

Sismo

Imagen tomada de la cuenta de Twitter de @24HorasTVN

Norte de Chile ukhamarak Sur del Perú uksanx uraq khatahtawiw (sísmico) niya 8 grados de magnitud ukhaw utjawayi, Bolivia markanx uka kipkarakiw utjawayi, perú markanx 6.46 pachanwa, Chile markanx 8.46,

Tacna, Moquegua ukat Arequipa markanakan uraq khathatawaix utjawayi ukat kuna jan walt'awinakay utjchi ukat janiraw yatitakiti.

Ukampirus twitter uksaw yatisi Tacna markanx pstes ukanakaw jaqurtat siw ukat janiw luz qhananipkit siwa.

Linterna Radio ukax yatiychistuwa:

Moquegua markanx janirakiw luz qhanas señal de celular ukas utjkit siwa:

Chile .

Perú markanx uka kipkarakiw uraq khathattawix markachirinakar mulljawayi:

Akanx Ilo yukat Tacna ukhamrak Sur del Perú uksanakaruw puri sasin yatisi:

Chile markanx replicas ukax janiw suyaskanti:

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.