Cuba markanx bullying ukax mä jan walt'wiwa

Bullying ukax yatiqañ utanakan apnaqata, ukax waranqa yatiqiriruw jan walt'ayi.

Generacion Cuba markan bullying ukxat qillqt'ama.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.