Perú markanx nayrïr registro civil ukaw pä arut uñt'ayasiwayi (castellano-awajún)

Delegación de la comunidad awajún en visita al Congreso Peruano. Foto en Flickr con licencia (CC BY 2.0).

Delegación de la comunidad awajún en visita al Congreso Peruano. Imagen de Flickr con licencia (CC BY 2.0).

21 uru llamayu phaxsitx día Nacional de la Diversidad Cultural ukat Lingüística ukaw amtasi, ukatakix Registro Nacional de Identificación ukat Estado Civil del Perú ukax registro civil bilingüe awajún-castellano ukwa uñt'ayi:

Aka jichha uñstir qillqatanakax nayra qillqatanakakis ukakipkaw apnaqataskani, certificadas ukanakax agencia jan ukax Plataforma Virtual Multiservicios (PVM) del Reniec ukanakatx jasakiw apsusispa.

Awajún ukax mä markawa ukasti khaysa Amazonía peruana uksan jikxatasiraki, 70,000 awajun aru arst'asiriw utji, jupanakax khaysa departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto ukat San Martín uksanakanaw jikxatasipxi.

Aka machaq registro ukatx Twitter uksan amuyunakax uñt'ayasirakiwa:

1 Amuy qillqata

Aruskipäwir chikancht'asima (unete a la conversación)

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.