Anata phaxsi, 2010

Isturyanaka Ta Anata phaxsi, 2010

Global Voicixa Nayrir Payllawi Jan Axsaras Arsuña Google Tuqiruw Mayacht'asi

  4 Anata phaxsi 2010

Chhijllawinakaxa jichhurkamax jist’arataskiwa (29ni diciembre saraqata phaxsita aka 2009 maratpacha) ukanxa Breaking Borders Award [en] (thiyat thiyat sariri payllawinaka) mä machaqa uñkatt’awi aka Google ukhamaraki Global Voices ukampi uñst’ayatawa yanapt’añataki yaqha kasta amtawinakaru aka web tuqiru. Qalltayiri jaqinakampi ukjamaraki tamanakampisa uñicht’ayasin ch’amampi, qamasampi, amuyumpi internet amanqasina yanapt’asinaraki jan axsaraña arsusiña tuqita. Uka paylliwixa yanapt’atarakiwa aka Thomson Reuters ukampisa

Uraq Khatati aka 1972ni Marana Nicaragua Markana

  3 Anata phaxsi 2010

Aka 23n diciembre saraqatata aka 1972n maranxa, mä wali Chaman 6.2 uraq khathatiw tukjawäyi aka Managua, Nicaragua, markana [es], 5.000 jaqinakar jiwayasina, 20,000 jaqinakar usuchjasina ukhamaraki 250,000 jaqinakar jan utan uñjasiyasa. Aka qillqt’ir Blogger Nicaragüense Homero jaqixa jisk’a lalaskänwa khaya maranxa, jupax amtasiskiwa kunjamsa aka uraq khathatix tukjawayi uka, ukatwa jupax qillt’aw tuqiwa uñicht’ayawayi qhipiri amtachinunakapanxa [es] aka blog tuqi sutinchata ventana de Homero.