Elias Quispe Chura · Chinuqa phaxsi, 2013

Qhipa qillqatanaka Elias Quispe Chura Ta Chinuqa phaxsi, 2013

2012 Maran Israel-amp Gaza-mpiw Ch’axwapxi

  14 Chinuqa phaxsi 2013

Qhipha Israel-ampin Franja de Gaza-mpin ch’axwäwinakapan jiwatanakax jilxataskakiwa. 2012 maran lapak phaxsin 10 ur saraqataruw Gaza militantinakax Gaza-mpin Israel-ampin qurpapan Israel-tuqin mä anti-tank misil mä IDF patrullar tisparapxäna. Israel-ax atakinakampiw Gaza-r kutt’ayäna, Gaza-r Hamas-amp yaqha militantinakampix kuwitinakampiw kutt’ayapxarakïna. Ukat niyak jan walinak suyt’ayatatxa, Gaza-t kuwitinak tisparañax niyarakiw suyt’xatayna, IDF ixplusyunanakax...