Elias Quispe Chura · Mara t'aqa phaxsi, 2013

Qhipa qillqatanaka Elias Quispe Chura Ta Mara t'aqa phaxsi, 2013

China-x Anqaxankir Yatiyirinakar Jawillt’asaw “Medios de Comunicación” ukanakar Tuwi

  10 Mara t'aqa phaxsi 2013

China yatiyirinakan p'iqt'iripax anqaxankirinakampitak akankir yatiyirinakampitakix mä kamachiw utjan sasaw arsuwayi. 2013 maran qasaw phaxsin 16 ur saraqataruw Prinsas Puwlikasyunas Rayrus Sinis ukat Tiliwisyunas apnaqirix mä yatiyäwin istrikt kuntrulanak uñicht'äwayi, janïr mä ur mäkiptkipan “The New York Times” ukax piryurik yatiyäwit primyu Pulitzer apsutayna sasaw yatiyäna.