Emma Quispe Mamani · Qasäwi phaxsi, 2011

Imaylu Emma Quispe Mamani

Qhipa qillqatanaka Emma Quispe Mamani Ta Qasäwi phaxsi, 2011

México: ¿Sartasiwix nuwasiñ tuqitat jan ukax Gubierno tuqitacha?

Waranqa Mixikanunakaw ukhams yaqha markanakans sartasipxana suxta llamayu pä waranq tunka mayani maranx .yaqhipax sartasipxanwa jaqi jiwayir tuqi, yaqhipax gobirnu tuqirakis.