Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

Emma Quispe Mamani · chinuqa phaxsi, 2014

Email Emma Quispe Mamani

Qhipa qillqatanaka Emma Quispe Mamani Ta chinuqa phaxsi, 2014

30 chinuqa phaxsi 2014

Aski yatiyawinakampit qalltapxtana?

Global Voices ukax yapxatawayaniw “aski yatiyawinakampi” ma solución yatiyawinakar churasa. Siti yanqha yatiyawinakax llakisiytam, jumax munasmati turkakipawinak lurapxa aka maranxa.