Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

Emma Quispe Mamani · qasäwi phaxsi, 2014

Email Emma Quispe Mamani

Qhipa qillqatanaka Emma Quispe Mamani Ta qasäwi phaxsi, 2014

25 qasäwi phaxsi 2014

Phisqha yatiyawinaka Tortuga tinglar tuqita, Puerto rico qutaru k’ut’anitapata

Juk’amp uñat’apxañani aka tortuga marina tuqita ñakijay sapa mara k’awnanak uchiri Puerto Rico markaru purinchixa.