Emma Quispe Mamani · Taypi sata phaxsi, 2014

Imaylu Emma Quispe Mamani

Qhipa qillqatanaka Emma Quispe Mamani Ta Taypi sata phaxsi, 2014

Mexico markanx mä periodistaruw katuntasin jiwayawayapxi yatiyatapat crimen organizado tuqita

María del Rosario Fuentes Rubio jupax mä yanapirjamaw Valor por Tamaulipas tuqin yanapt'asiñatak arst'i, mä plataforma ukax apnaqirinakatakiw violencia tuqit yatiyawinak uñt'ayapxañapatak utji.