Emma Quispe Mamani · achuqa phaxsi, 2015

Email Emma Quispe Mamani

Qhipa qillqatanaka Emma Quispe Mamani Ta achuqa phaxsi, 2015

Gaza – Franja markanx mä qullirix janchit usut wawanakatakiw yatiqañ uta lurañ yänt’i

Gaza - Franja markanx mä qulliriw janchit usut wawanakatak mä yatiqañ uta lurañ yant’i.