Emma Quispe Mamani · Anata phaxsi, 2016

Imaylu Emma Quispe Mamani

Qhipa qillqatanaka Emma Quispe Mamani Ta Anata phaxsi, 2016

Saminchat jamuqanakax Manila markax Segunda Guerra Mundial ukatx kunjamas qhiparxatayn taqi ukanak uñt'ayi

«100,000 filipinuw jiwapxi, Jilïr marka irpirin utanakapax laqayar tukutaw jiqhatasipxi ukat Manila markax janiw Perla del Orienten ukhamakxiti.