Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

Emma Quispe Mamani · mara t'aqa phaxsi, 2016

Email Emma Quispe Mamani

Qhipa qillqatanaka Emma Quispe Mamani Ta mara t'aqa phaxsi, 2016

25 mara t'aqa phaxsi 2016

Orlando markan wila wartaw utjkän ukan jiwatanakax jilpachax puertorriqueñunakanawa

Puertorriqueño-nakax jiwat masinakapatx wali llakisipxi, jupanakax Estados Unidos markaruw suma jakaw thaqhas sarapki.