Emma Quispe Mamani · mara t'aqa phaxsi, 2016

Email Emma Quispe Mamani

Qhipa qillqatanaka Emma Quispe Mamani Ta mara t'aqa phaxsi, 2016

Orlando markan wila wartaw utjkän ukan jiwatanakax jilpachax puertorriqueñunakanawa

Puertorriqueño-nakax jiwat masinakapatx wali llakisipxi, jupanakax Estados Unidos markaruw suma jakaw thaqhas sarapki.