Martha Valencia Intimayta · willka kuti phaxsi, 2015

Email Martha Valencia Intimayta

Qhipa qillqatanaka Martha Valencia Intimayta Ta willka kuti phaxsi, 2015

Bangladesh markarux jallupachax puriniwa, p’iqi usu ukatx jiwa jamuqanak apanisaw kusisi

Jallu qalltanx phunchhäwinakas lurañjamawa, ukatsti jallux yaqhanakarux janiw jakäwipan walt’aykiti.