Nelly Sosa · Qasäwi phaxsi, 2015

NayaxNelly Sosa Coro ukhamsutinïtwa, Provincia murillo- El Alto uksanyuriwayta. ukhamarus Colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz ukan yatiqañ tukuyawayta ukat colegio tuquyasisax Universidad Pública de El Alto (UPEA) ukajach`ayatiñ utar carrera de Lingüística e idiomas ukyatiqir sarawayta.

Imaylu Nelly Sosa

Qhipa qillqatanaka Nelly Sosa Ta Qasäwi phaxsi, 2015

«Hackear la educación» ukax kun sañs muni?

  20 Qasäwi phaxsi 2015

Pedro Muller yatiqañ utat tukuyapat amuyt`i, mä yatiqañ utax janiw aka markatak amtatakiti. Ukhamat pä amuyt`aw «yatiqaña» ukat «yatichasiwi» qhananchi: Yatiqañax janiw p`iqir apantañakiti jan ukax jaqha lurawinakam ch`amanchañawa; jist`asa amuyt`asa lurasa ukham p`iqir irnaqayaña ukat sum yatiqañanak yatiskna. Jiwasax jaqi taypin sum yatiqtan mä amtat aphtap lurtan amta lurtan...