Rebeca Laura Cortez · Jallu qallta phaxsi, 2009

Imaylu Rebeca Laura Cortez

Qhipa qillqatanaka Rebeca Laura Cortez Ta Jallu qallta phaxsi, 2009

México: Internetax Apnaqañatakiwa

  11 Jallu qallta phaxsi 2009

Mexican Diputadunakax walja yapxatawinakwa impuesto tuqitakix 2010n maratakix yapt’awayapxatayna, Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios (IESPS) tuqirusa, 3% internet ukjamarak TV cableninakaru.