Yoli Marisol Luna Apaza · jallu qallta phaxsi, 2012

Nací en la provincia Murillo, mis estudios lo realice en el colegio “Aguas del Illimani”, ahora estoy estudiando la carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Publica de el Alto.

Email Yoli Marisol Luna Apaza

Qhipa qillqatanaka Yoli Marisol Luna Apaza Ta jallu qallta phaxsi, 2012

India: Dalits ukan utanakap phichkatapxatayna, castas ukapur jaqichasipxatapata

7 uru lapaka phaxsit 2000 maratpach jaqinakax dalits uksar yanqhachapxatayna Dharmapuri uksatuqina. Periódico ukax yatiyiwa, mä Vanniyar (shudrá) uksankir qullir yatiqir tawaqux Aadidravida (dalit) uksankirimpiw...