24 Lapaka phaxsi 2009

Isturyanaka Ta 24 Lapaka phaxsi 2009

EEUU: Wali Jaya Janchi Tuqi Jisk'achasiñat Estadounidense Jaqinakan Ayllunkir Markanakankir Juchjikiwipa

Janchi amuyu tuqi jisk’achasiñaxa jichhurkamaxa EE.UU. markanxa juchikitasqiwa. Ukaxa qhiparstayiwa nayriri estadounidense markachirinakaru, ukhamaraki nayrapachansa lurasiwayaraki. Ukjamaraki 2000 mara marka jakthapiwinxa, pä waranqh waranqha chikatapan...