22 Lapaka phaxsi 2010

Isturyanaka Ta 22 Lapaka phaxsi 2010

China: Shanghai Markan Ninax Mä Jach'a Utaruw Naqhanti

  22 Lapaka phaxsi 2010

Shanghai markanx mä jach'a utaw (edificio) niya 2pm pachar aka 15ni urun lapaka phaxsin naqhantatäna. Nayrïr yatiyawinakax siwa, (bomberos) satanakax uka jach'a uta (edificio) manqhan uta lurir (albañil) irnaqirinakampir ukhamarak yaqhanakankirimpir qhisphiyañatakiw ch'amt'apxäna. Jamuqanakax uñjañatakiwa, akana [zh] ukatx akana.