2 Jallu qallta phaxsi 2010

Isturyanaka Ta 2 Jallu qallta phaxsi 2010

Bolivia: 229ni Tupak Katari Jilan Jiwäwipat Amtasa

Aymaranakanx mä jach'a amtaskay amtäwiw utji. Nayra pachax ukhamawa Tupak Katari qamasan irpirix p'iqt'awayana, uka qamasampiw jichhas sarantataski; ukatwa wali amt'awapxi.