31 Achuqa phaxsi 2011

Isturyanaka Ta 31 Achuqa phaxsi 2011

Brasil: Masa Críticanakar Jiwayawix – ¿Chijpachati jan ukax Jaqi Jiwayawipachacha?

Viernes tukuya febrero phaxsinxa, aka Porto Alegre marka estado de Rio Grande do Sul, Brasil, tuqinxa aka Masa Crítica tuqinkirinakaruw jiwayawaypxatayna, [pt], ukatsti aka patunk...

Saudita Warminakaxa Warmi Kankañapwa mayipxi, Twitter tuqi.

Jichhurunakanxa medio oriente ukjamaraki Arabe uraqinxa wali turkakiptawinakankapxiwa, ukatxa warminakaxa janiw kjipaqtän munapkiti. Jichhaxa mä khuskhakiñwa mayipxi aka Twitter, Facebook, foros y blogs tuqi.

Myanmar Markana: Uraq Khathat Waraqatanaka

Mä 6,8 patilla uräq khathati noereste Myanmar mark thalthapiwayi 24uru saraqataru Marzo phaxsita aka 2011marankasina, ukaxa Tailandia, Vietnam ukjamaraqki China markaruxa kjatattayawarakikinwa, 70ka jaqinakaruwa jiwayawayi...

Vídeo: Mä Machaq Aru Video En Linea Satak Uka Tuqi Yatiqaña

El día 21 de febrero fue el Día Internacional de la Lengua Materna y el tema de este año versó sobre la diversidad lingüística y...