31 Achuqa phaxsi 2011

Isturyanaka Ta 31 Achuqa phaxsi 2011

Myanmar Markana: Uraq Khathat Waraqatanaka

  31 Achuqa phaxsi 2011

Mä 6,8 patilla uräq khathati noereste Myanmar mark thalthapiwayi 24uru saraqataru Marzo phaxsita aka 2011marankasina, ukaxa Tailandia, Vietnam ukjamaraqki China markaruxa kjatattayawarakikinwa, 70ka jaqinakaruwa jiwayawayi ukjamaruxa tukjawayarakiwa 240ka jach’a utanakaru aka Myanmar markanakwa. Ukatxa Chiang Mai, Chiang Rai ukjamaraki Tailandia markanakanxa uraq kjathatix uñicht’ayasirakinwa. Jaqi jiwaratanakaxa yapxattaspawa. Yaqhip yatiyawinak tuqix, uraq kjathati makipawayana ukjatsti jiwañ t’uxunaka alasirinakaxa walwa yapxatawayana.

Vídeo: Mä Machaq Aru Video En Linea Satak Uka Tuqi Yatiqaña

  31 Achuqa phaxsi 2011

El día 21 de febrero fue el Día Internacional de la Lengua Materna y el tema de este año versó sobre la diversidad lingüística y las nuevas tecnologías. Teniendo esto en cuenta, os ofrecemos una serie de ejemplos que muestran cómo algunas personas celebran y comparten con los demás su lengua materna a través de vídeos en línea y de páginas web.