31 Llamayu phaxsi 2011

Isturyanaka Ta 31 Llamayu phaxsi 2011

Osama Bin Laden tatan jiwatapata

  31 Llamayu phaxsi 2011

Tabla de contenidos Global Voicesan khipa amtachinunakapa: Osama Bin Laden tätxata Global Voicesan q’ayachat khipa amtachinunakapa: Osama Bin Lade tatän jiwatapa utjirinaka: Twitter – chimpunaka Osama Bin Lade tatän jiwatapaxa yatiyasawayiwa 2 uru mayo aka 2011saraqataru. Fuerzas Especiales aka Estados Unidos markankirinakawa khipa yatiyawinaka aka Abbottabad, Pakistán qhanañcht’awayapxi. Bin Laden...