27 Taypi sata phaxsi 2011

Isturyanaka Ta 27 Taypi sata phaxsi 2011

Irán: Urmía qutar qhisphiyañatak qhurut arsusiwinaka

Tabriz ukat Urmia uka callinakanxa walxa jaqinakaw chaxwapxi, aka azerbaijan ukjamarakiw iran markaxa gubirnurux wal mayipxi aka quta urmia ukar yanapañataki. kunatix aka quta wali...