28 Jallu qallta phaxsi 2011

Isturyanaka Ta 28 Jallu qallta phaxsi 2011

Colombia: Navidadax wawanakataki ‘Colibrí ukan utapa’

  28 Jallu qallta phaxsi 2011

Mike, Bogotá markxat blogupan Colibrí ukan utapat navidadat videonak uñt'ayi [en], Bogotá markan pisin jakir wila masinakaruw ch'amancht'i – barrio Cartucho satak ukan jan walt'ayat uñjask [en] Kimsir Parque Milenio utt'ayañatak jas ukanatakiw jilapachax ch'amancht'i [en].»