22 Qasäwi phaxsi 2012

Isturyanaka Ta 22 Qasäwi phaxsi 2012

Puerto Rico: Gasoducto Jan Munasaw Unxtasipxi

Patakanakaw “Marcha Nacional” ukar mayachasipxäna: Puerto Rico-x Gasoducto jan munasaw sayt’i kunati San Juan markan Puerto Rico-n anat phaxs tunka llä tunkan uru saraqataruw willka...