14 Chinuqa phaxsi 2013

Isturyanaka Ta 14 Chinuqa phaxsi 2013

Aka qillqat ullart

Teherán markan grafitinaka

  14 Chinuqa phaxsi 2013

Iran markax janiw mä marka kawkhantix jaqinakax kuntix arsuñ munapki ukham uñt’atäkiti ni ch’axwañanakansa; ukampirus ukanx arte urbano ukax jakaskiwa. Jisnaw chhuyu mosaiconaka ukhamarak taqi kast arte pirmititaki ukanakax wali jiwak yaqhip markan pirqanakapan uñanaxt’ayi; janis wakiskchisa janiw Europa markanxam wali qhanaki, ukampirus Teherán markanx uñjasispawa.

Aka qillqat ullart

2012 Maran Israel-amp Gaza-mpiw Ch’axwapxi

  14 Chinuqa phaxsi 2013

Qhipha Israel-ampin Franja de Gaza-mpin ch’axwäwinakapan jiwatanakax jilxataskakiwa. 2012 maran lapak phaxsin 10 ur saraqataruw Gaza militantinakax Gaza-mpin Israel-ampin qurpapan Israel-tuqin mä anti-tank misil mä IDF patrullar tisparapxäna. Israel-ax atakinakampiw Gaza-r kutt’ayäna, Gaza-r Hamas-amp yaqha militantinakampix kuwitinakampiw kutt’ayapxarakïna. Ukat niyak jan walinak suyt’ayatatxa, Gaza-t kuwitinak tisparañax niyarakiw suyt’xatayna, IDF ixplusyunanakax...