23 Lakan phaxsi 2013

Isturyanaka Ta 23 Lakan phaxsi 2013

87 maranakaruxa, Fidel Castro-x «janiw chiqapakiti ukampis jaqiwa»

  23 Lakan phaxsi 2013

Jakaskiwa. Pasir simanaxa, marka irpiri ukjamarak Cuba markan nayrar kunkañchayiripax 87 maranak phuqhawayi. Juk'ampis, Uma wat'an nayrïr amuyunak kunkanchayiri, Fidel jupax askimp jan askimp jallallt'äwinak anqa markanakat katuqawayi (ukjamarak jiwañapatak jawilt'awsa): Venezuela markan machaq chhijllt'at Nicolás Maduro piqt'ripax tuiteó Fidel jupatak «Aski mara phuqhäwi» sawayiwa, ukampis Madrid, uksar ikapnukut cubanos...