28 Llamayu phaxsi 2014

Isturyanaka Ta 28 Llamayu phaxsi 2014

¡Jallalla taykanakan urupa mixe aruna!

Taykanakan urupakipanx tarjetas ukanakarux jallallakipan sasinw mixi arun qillqt'apxatayna, mixi arux estado de Oaxaca uksan arst'atawa.